Vävrundan i Sjuhärad 2022

Inbjudan till VÄVRUNDAN I SJUHÄRAD den 12-14 maj 2022

Vävrundan

Med Vävrundan vill vi:

 • Lyfta fram vävningen, dess
 • historia och tradition.
 • Ge en bild av vävningen av idag.
 • Möta nya och gamla besökare.
 • Sprida idéer och upplevelser.
 • Ge möjlighet för shopping.
 • Stärka turismen i Sjuhärad.

Våra Vävrundor 2016 och 2018 blev över förväntan BRA! Det kom ett stort antal besökare
från flera länder och vi hoppas kunna göra kommande års Vävrunda ännu bättre.

Nu är det hög tid att anmäla er för att vara med som utställare på Vävrundan i Sjuhärad
2022

Det geografiska området för Vävrundan 2022 är Sjuhärad med fokus på Borås och Marks
kommuner. Övriga utställare kan även erbjudas plats i Rydal. För anmälan som utställare
behöver vi ha:

 1. En fullständig adress, telefon och ev. vägbeskrivning.
 2. De som vill vara på annan plats och visa upp vad de arbetar med eller säljer måste
  också anmäla det så snart som möjligt.
 3. Alla utställare behöver komma in med en kort beskrivning av vad man vill visa/hur
  man vill presentera sig.
 4. Öppettiderna är to – fr kl. 10-17, lö 10-15. Tider för aktiviteter och ev. andra
  avvikelser behöver vi också få veta.
 5. Anmälningsavgiften betalas in till ”Föreningen Internationellt Vävcenter”
  Enskilda vävare och vävstugor: 250 kr
  Företag /organisation: 800 – 1 500 kr. beroende på omsättning.

Bg 382-5700 eller Swish 123 458 44 13. Senast den 28 dec vill vi ha din/er anmälan.
Märk inbetalningen med Namn och ”Vävrunda 2022”
Anmälan bekräftas genom att avgiften betalas in.
Uppgifterna enligt punkt 1-4 mejlas till: info@weavingcenter.se

Vi kommer göra en broschyr med karta där vi även erbjuder annonsplats. Broschyren med
utställare och annonsörer kommer spridas på offentliga platser runt om i regionen.
Gärna mat och boende men även annat.
Senaste anmälan för annonsplats är den 10 jan 2022

Arrangör: Föreningen Internationellt Vävcenter – Sjuhärad
Hemsida: https://weavingcenter.se och https://vavrundan.com
Mejl: info@weavingcenter.se
Facebook: Vävrundan i Sjuhärad
Instagram: vavrundanisjuharad