Vävrundan i Sjuhärad 2021

FLYTTAS TILL 9-11 SEPTEMBER 2021

På grund av rådande omständigheter i Coronaläget har nu Styrelsen för Internationellt Vävcenter beslutat att flytta fram Vävrundan i Sjuhärad till den 9-11 september 2021.

Vävrundan

Med Vävrundan vill vi:

  • Lyfta fram vävningen, dess
  • historia och tradition.
  • Ge en bild av vävningen av idag.
  • Möta nya och gamla besökare.
  • Sprida idéer och upplevelser.
  • Ge möjlighet för shopping.
  • Stärka turismen i Sjuhärad.

Föreningen Internationellt Vävcenter planerar för ett genomförande av en Vävrunda 2021 som en fortsättning och utveckling av de lyckade arrangemangen 2016 och 2018. Vi är medvetna om att Coronapandemin kan komma att kullkasta våra planer och att läget just nu är väldigt osäkert, men vi hoppas kunna genomföra Vävrundan på ett säkert sätt i september 2021.

Den planerade samlingsutställningen ”Svart, Vitt och en färg” kommer samtidigt att genomföras i den stora rullsalen i Rydal.

Det geografiska området för Vävrundan 2021 blir främst Borås och Marks kommuner. Övriga utställare erbjuds plats i Rydals gamla fabrik. Under torsdag och fredag blir det några föreläsningar i Rydal.

För intresseanmälan som utställare vill vi gärna ha följande:

  1. Er adress, telefon samt mejlkontakt
  2. De som vill vara på annan plats och visa upp vad de arbetar med eller säljer bör också anmäla detta.

Öppettiderna beräknas till kl. 10-17 för torsdag och fredag samt lördag 10-15.

Mejla gärna direkt till föreningens adress eller använd kontaktformuläret på hemsidan. Ni kan även ringa direkt till Ana-Karin Ciurana 076 325 27 32

Arrangör: Föreningen Internationellt Vävcenter – Sjuhärad
Hemsida: https://weavingcenter.se och https://vavrundan.com
Mejl: info@weavingcenter.se