Vävrundan i Sjuhärad 2022

FLYTTAS TILL 12-14 MAJ 2022

På grund av rådande omständigheter i Coronaläget har Styrelsen för Internationellt Vävcenter ännu en gång beslutat att flytta fram Vävrundan i Sjuhärad till den 12 – 14 maj 2022.

Vävrundan

Med Vävrundan vill vi:

  • Lyfta fram vävningen, dess
  • historia och tradition.
  • Ge en bild av vävningen av idag.
  • Möta nya och gamla besökare.
  • Sprida idéer och upplevelser.
  • Ge möjlighet för shopping.
  • Stärka turismen i Sjuhärad.

Arrangör: Föreningen Internationellt Vävcenter – Sjuhärad
Hemsida: https://weavingcenter.se och https://vavrundan.com
Mejl: info@weavingcenter.se